نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(9 راي)

فروش اقساطی تیبا در پارس خلیج خودرو

 

نوع خودرو

زمان ثبت نام

زمان تحویل

24 ماهه

36 ماهه

تیبا sx

7000000

6000000

384000

273000

 

 

 

دفعات مطالعه 12574 مورد