نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(23 راي)

 

فروش اقساطی پراید در سهند خودرو

نوع خودرو

پیش پرداخت

پراید LE 131

7/300

پراید 131 دوگانه

8/200

پراید 131EX

8/000

پراید EX132

8/450

پراید EX111

9/700

پرایدSE131

8/450

 

دفعات مطالعه 28135 مورد