نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(12 راي)

 

فروش اقساطی تیبا در سفیر خودرو ایرانیان

نوع خودرو

پیش پرداخت

12 ماهه

24 ماهه

36 ماهه

تیبا

9/730/000

1/450/000

815/000

612/000

 منقضی شده

دفعات مطالعه 48064 مورد