نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(17 راي)

طرح فروش شماره 1001

فروش اقساطی پراید

 مبالغ به تومان می باشد.


نوع خودرو

زمان ثبت نام

زمان تحویل

24 ماهه

36 ماهه

پراید 111se

6000000

3000000

396000

284000

پراید 131 se

6000000

3000000

347000

349000

دفعات مطالعه 40107 مورد