نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(8 راي)

طرح فروش شماره:204 


فروش نقدی  پراید

 

نوع خودرو

زمان تحویل

مبلغ خودرو

پراید 131

یک هفته 18850000

پراید 131SE

تحویل 30 روزه 18400000

پراید 131LE

تحویل یک روزه 1750000


دفعات مطالعه 35497 مورد