نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(14 راي)
فروش اقساطی
طرح فروش204
 
تحویل 20 روزه
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید   16000000 پیش پرداخت، 4 فقره چک 2330000 ،سند 93
دفعات مطالعه 19673 مورد