نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(40 راي)

عکس ماشین رنو اسکالافروش رنو اسکالا

تحویل 15 روزه/ قیمت قطعی

استاندارد(E2)تومان 89900000

پیش پرداخت : 50میلیون تومان(زمان قرارداد) الباقی زمان تحویل خودرو


دفعات مطالعه 17798 مورد