نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(2 راي)

فروش نقدواقساطی لیفان ایکس60

طرح شماره 204

نوع خودرو

زمان ثبت نام

زمان تحویل

وضعیت سند

تعداد اقساط

مبلغ قسط

تاریخ پرداخت اولین قسط

لیفان x60

200000000

تحویل در اردیبهشت 93

سند در رهن

24

11420000

دوماه پس ازتحویل خودرو

دفعات مطالعه 48861 مورد