نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(2 راي)

طرح فروش1001فروش اقساطی لیفان

 

 

نوع خودرو

زمان ثبت نام

هنگام تحویل

اقساط 24 ماهه

اقساط 36 ماهه

لیفان x60

20000000

16000000

1145000

810000


دفعات مطالعه 30240 مورد