نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(27 راي)

طرح فروش1001فروش اقساطی  جکj5 

 

 

نوع خودرو

زمان ثبت نام

هنگام تحویل

اقساط 24 ماهه

اقساط 36 ماهه

لیفان جکj5

17000000

12000000

907000

642000


دفعات مطالعه 54583 مورد