نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(29 راي)
فروش اقساطی پراید 131EX.SE
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید 131 EX.SE
 10200000 پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه : 1181000 ، اقساط 18 ماهه : 889000
دفعات مطالعه 26763 مورد