نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(14 راي)
فروش اقساطی پراید 131 TL.LE
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید 131 TL.LE
  9250000 پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه : 1071000 ، اقساط 18 ماهه : 806000
دفعات مطالعه 14107 مورد