نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(45 راي)
فروش اقساطی پراید وانت
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید وانت
  8750000 پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه : 1013000 ، اقساط 18 ماهه : 763000
دفعات مطالعه 41329 مورد