نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(19 راي)

پیش فروش تندر 90 تحویل شهریور ماه سال 93

 

پیش فروش اینترنتی تندر ۹۰ ، تحویل شهریور ۹۳ نکات مهم : مبلغ پیش پرداخت ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ، ثبت نام دارای امکان دوبار صلح و بدون پرداخت حق صلح میباشد. قیمت خودرو و مابقی در زمان تحویل بر اساس قیمت روز شرکت مشخص می شود. سود مشارکت ۲۳% و سود انصراف ۲۰% می باشد

بر اساس اظهاراتی  از سایپا، پیش فروش اینترنتی پارس تندر ، تحویل شهریور ۹۳ ، نکات مهم : مبلغ پیش پرداخت ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ، ثبت نام دارای امکان دوبار صلح و بدون پرداخت حق صلح میباشد. قیمت خودرو و مابقی در زمان تحویل بر اساس قیمت روز شرکت مشخص می شود . سود مشارکت ۲۳% و سود انصراف ۲۰% می باشد.  

.

دفعات مطالعه 47968 مورد