گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی در فروردین 94

در فروردین ماه سال جاری ۹۹ درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) بوده است.
بر اساس اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)،‌ در فروردین ماه در بخش سواری شاهد تولید خودرو ولیکس C30 بودیم.
با توجه به شیب نزولی تولید خودروهای سواری در فروردین ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نیز نسبت به ماه قبل 52.4 درصد کاهش یافت، بطوریکه در مجموع 27 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت.

منتشرشده در اخبار