شنبه, 27 ارديبهشت 1393 03:01

طرح فروش اقساطی تیبا SX

طرح فروش تیبا SX

فروش اقساطی تیبا

نوع خودرو

پیش پرداخت اقساط 12 ماهه اقساط 180ماهه

 تیبا SX

12000000

1390000 1046000


منتشرشده در طرح فروش تیبا
سه شنبه, 09 ارديبهشت 1393 07:04

طرح فروش اقساطی تیبا SX

طرح فروش تیبا SX

فروش اقساطی تیبا

نوع خودرو

پیش پرداخت اقساط 12 ماهه اقساط 180ماهه

 تیبا SX

12000000

1390000 1046000

 

منتشرشده در تیبا
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:07

فروش اقساطی تیبا طرح شماره 201

   طرح فروش شماره201

 فروش اقساطی تیبا

تحویل فوری 50درصد پیش پرداخت- اقساطی یک سوم پیش پرداخت پرداخت اقساط به 6 الی 12 ماه

 

نوع خودرو

 تیبا

 

 

 

منتشرشده در تیبا

 طر فروش شماره 1001

 فروش اقساطی تیبا

نوع خودرو

ثبت نام هنگام تحویل
اقساط 24 ماهه
اقساط 36 ماهه
 تیبا SX

8000000

6000000

430000

304000

 

 

منتشرشده در تیبا