یکشنبه, 16 آذر 1393 11:35

ساندویچ پانل در نمای ساختمان

نوشته‌شده توسط

ساندویچ پانل در نمای ساختمان

عایق صوت و حرارت: ساندویچ پانل نمای ساختمان از جهت عایق بودن به دلیل دارا بودن استانداردهای روز جهان و کاربردهای متنوع ای برخوردار بوده و می توان این محصول را مطابق با مقررات ملی مبحث نوزدهم ساختمانی ایران به شمار آورد

یکشنبه, 16 آذر 1393 11:30

دلایل و اهداف اصلی نمای ساختمان

نوشته‌شده توسط

دلایل و اهداف اصلی نمای ساختمان

زیبا و دلپذیر شدن جلوه ظاهری و بیرونی ساختمان و در نهایت دورنما و منظره (View) مناسب و قابل قبولِ شهر یا محلی که ساختمان در آن واقع شده است.