نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(3 راي)

 فروش ویژه خودروهای داخلی آغاز شد

 

پیش پرداخت خودرو پیش پرداخت خودرو
16/250/000 پارس سال NEW 9/000/000 پراید SE 131
12/750/000 پژو 405 NEW 9/500/000 پراید SE 111
14/250/000 پژو 206 تیپ 2 10/000/000 پراید 131 دوگانه سوز
16/500/000 پژو 206 تیپ 5 11/000/000 تیبا SX
16/750/000 پژو 206 VB SD 12/500/000 تیبا 2
13/500/000 سمند LX سال 27/500/000 جک J5 اتومات
14/250/000 سمند Ef7 دوگانه سوز 38/000/000 S5
20/000/000 دنا 40/000/000 سراتو اتومات
دفعات مطالعه 2399 مورد