نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(0 راي)

شرایط اعطاي نمایندگی سایپا

حداقل شرايط جهت تكميل فرم تقاضاي نمایندگی سایپا به شرح ذيل مي باشد:
• مساحت ملك : حداقل 1550 متر مربع ( به جز مناطق خاص از شهرهاي بزرگ )
• برِ ملك : حداقل 25 متر
• موقعيت ملك : واقع در خيابان اصلي با فاصله مجاز از ساير نمایندگی های سایپا(مطابق با ضوابط شركت)
• وضعيت مالكيت : سند ششدانگ به نام متقاضي و يا اجاره نامه 10 ساله محضري به نام متقاضي(اجاره نامه فقط در كلان شهرها )
• وضعيت مجوز : امكان دريافت مجوز ساخت ( تجاري و سوله كارگاهي ) براي ملك مورد نظر از شهرداري
• وضعيت نظام وظيفه(آقايان) : داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم
• مدرك تحصيلي : داشتن مدرك تحصيلي ديپلم و يا بالاتر ( اولويت با مدارك بالاتر مي باشد )


• توان سرمايه گذاري (جهت اجراي پروژه احداث نمايندگي) : دارا بودن توان مالي كافي جهت اخذ مجوزهاي لازم و ساخت و ساز مطابق استانداردهاي شركت
• سن متقاضي : حد اكثر سن 55 سال ( اشخاص حقيقي )
• وثيقه ملكي : توانايي ارائه وثيقه ملكي به ميزاني كه شركت تعيين نمايد.
• ارائه فيش واريزي درخواست بازديد: متقاضي نمایندگی سایپا مي بايست در صورت اخذ تائيد بازديد از طرف دفتر منطقه اي، مبلغ 3.000.000 ريال به شماره حساب123433بانك سپه و يا شماره حساب 25/16034341 بانك ملت به نام شركت سايپا يدك واريز نموده و اصل فيش را قبل از تاريخ بازديد اعلام شده از دفتر منطقه اي مربوطه، به شركت ارائه نمايد.

در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالي قابل بررسي نبوده و هيچگونه پاسخي ارسال نخواهد شد.

 تذكر1 : قبول درخواست و مدارك متقاضي و واريز وجه هزينه بازديد از ملك، هيچگونه تعهدي مبني بر اعطاء امتياز نمایندگی سایپا به متقاضي، براي شركت در بر نخواهد داشت و وجه واريز شده مسترد نخواهد شد .
 تذكر2 : در صورت احراز عدم صحت اطلاعات فرم مذبور در هر يك از مراحل تقاضا، نام متقاضي مورد نظر از ليست خارج و تقاضا مردود تلقي مي گردد.
 تذكر3 : استاندارد سازي ، نصب تابلو و تهيه كليه ملزومات بر عهده شخص متقاضي بوده و هيچگونه تسهيلاتي جهت احداث نمايندگي پرداخت نمي گردد.

دفعات مطالعه 3280 مورد