نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(1 راي)

قیمت خودرو و قیمت محصولات سایپا خودرو در روز یکشنبه 21 تیر 1394

 

مدل خودرو

قیمت نمایندگی - تومان

قیمت بازار - تومان

آخرین تغییر قیمت

سایپا 132 TL

19200000

0

۱۲ تير ۱۳۹۴

وانت شوکا بنزینی

0

0

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

وانت شوکا دوگانه سوز

0

0

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 151 SL

0

15600000

۱۲ تير ۱۳۹۴

سایپا 132 SL

0

16300000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 151 TL

17370000

16700000

۱۲ تير ۱۳۹۴

سایپا 141 SL

16205000

17000000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 141 SX

16500000

17300000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 131 SL

0

18000000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 111 SL

0

18300000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 141 EX

17500000

18300000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 132 LE

0

18400000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 132 SX

0

18400000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 141 SE

19520000

19100000

۰۲ تير ۱۳۹۴

سایپا 131 LE

0

19300000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 111 LE

0

19300000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 111 SX

0

19300000

۱۲ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 131 SX

0

19400000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 131 TL

19230000

19500000

۰۲ تير ۱۳۹۴

سایپا 131 SE

19920000

19800000

۰۲ تير ۱۳۹۴

سایپا 132 EX

0

20000000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 132 SE

19800000

20100000

۱۲ تير ۱۳۹۴

سایپا 131 EX

0

20500000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 111 SE

20350000

20500000

۱۲ تير ۱۳۹۴

سایپا 132 دوگانه

20500000

20600000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 111 EX

0

20700000

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 131 گاز سوز LE

0

21300000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

سایپا 131 SE پایه گازسوز

21425000

21800000

۰۲ تير ۱۳۹۴

تیبا LE

0

23300000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

تیبا SX

23955000

23800000

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

تیبا EX

24610000

25500000

۱۲ خرداد ۱۳۹۴

تیبا دو گانه سوز

25214000

26200000

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

وانت نیسان بنزینی

29220000

27000000

۰۲ تير ۱۳۹۴

وانت نیسان دوگانه سوز

30715000

30400000

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

وانت نیسان دیزلی

35880000

34900000

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

سایپا S300

76655000

72000000

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

دفعات مطالعه 2589 مورد