نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(2 راي)

فروش اقساطی سایپا شروع شد

فروش اقساطی سایپا برای خودروهای سایپا 131، سایپا 111 و .. به صورت زیر اعلام شد

 

نوع خودرو

رنگ

قیمت خودرو

تسهیلات

نرخ سود

مدت

مبلغ هرقسط

بدون احتساب

بیمه بدنه

مبلغ چک تضمین

پیش پرداخت:

۹%ارزش افزوده

+۲۵%

بیمه بدنه

سایپا۱۳۱

سفید،مشکی

،نقره ای ،نوک مدادی

۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰

۹۸,۶۰۰,۰۰۰

۲۲

۱۲

۹,۲۲۸,۰۰۰

۱۳۸,۴۲۶,۱۰۰

۱۰۵,۲۱۰,۳۴۶

۲۴

۵,۱۱۵,۰۰۰

۱۵۳,۴۵۵,۶۰۰

۱۰۹,۷۶۳,۸۲۶

۳۶

۳,۷۶۶,۰۰۰

۱۶۹,۴۵۱,۰۰۰

۱۱۴,۳۲۲,۴۸۲

   

سایپا ۱۱۱

سفید

۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰

۹۹,۷۰۰,۰۰۰

۲۲

۱۲

۹,۳۳۱,۰۰۰

۱۳۹,۹۷۰,۴۰۰

۱۰۶,۳۸۴,۰۵۲

۲۴

۵,۱۷۲,۰۰۰

۱۵۵,۱۶۷,۶۰۰

۱۱۰,۹۸۸,۴۱۰

۳۶

۳,۸۰۸,۰۰۰

۱۷۱,۳۴۱,۵۰۰

۱۱۵,۵۹۷,۸۵۴

   

سایپا ۱۳۲

سفید

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۲

۱۲

۹,۱۷۲,۰۰۰

۱۳۷,۵۸۳,۷۰۰

۱۰۴,۵۷۰,۱۱۰

۲۴

۵,۰۸۴,۰۰۰

۱۵۲,۵۲۱,۸۰۰

۱۰۹,۳۸۴,۳۱۰

۳۶

۳,۷۴۳,۰۰۰

۱۶۸,۴۱۹,۹۰۰

۱۱۳,۱۹۹,۵۲۰

   

تیباSX

سفید

۲۳۷,۱۰۰,۰۰۰

۱۱۸,۵۵۰,۰۰۰

۲۲

۱۲

۱۱,۰۹۶,۰۰۰

۱۶۶,۴۳۴,۲۰۰

۱۲۶,۴۹۷,۷۸۸

۲۴

۶,۱۵۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۰۴,۷۰۰

۱۳۲,۳۲۱,۶۰۱

۳۶

۴,۵۲۷,۰۰۰

۲۰۳,۷۳۶,۵۰۰

۱۳۶,۹۳۶,۷۳۸

   

تیبا ۲

سفید،مشکی

،آبی متالیک

،نوک مدادی

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۲۲

۱۲

۱۲,۵۸۸,۰۰۰

۱۸۸,۸۲۶,۷۰۰

۱۴۳,۵۱۷,۱۱۰

۲۴

۶,۹۷۸,۰۰۰

۲۰۹,۳۲۸,۴۰۰

۱۵۰,۱۲۴,۴۶۵

۳۶

۵,۱۳۷,۰۰۰

۲۳۱,۱۴۷,۷۰۰

۱۵۵,۳۶۰,۵۴۰

دفعات مطالعه 5766 مورد