نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(2 راي)

فروش اقساطی سایپا برای خودروی تیبا آغاز شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت سایپا مراجعه کتید

 

قیمت(ریال)

شرایط فروش

نام خودرو

80,000,000

پيش فروش نقدي تيبا با تخفيف به مناسبت عيد سعيد فطر با سود مشاركت 23% و سود انصراف 23% ، مبلغ تخفيف :280000 تومان ، زمان تحويل : دي 94 ، انتخاب رنگ و آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل دي94

تيبا    

 

قیمت(ریال)

شرایط فروش

نام خودرو

80,000,000

پيش فروش نقدي تيبا با تخفيف با سود مشاركت 23% و سود انصراف 23% ، مبلغ تخفيف :325000 تومان ، زمان تحويل : بهمن 94 ، انتخاب رنگ و آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل بهمن94

تيبا    

 

قیمت(ریال)

شرایط فروش

نام خودرو

80,000,000

پيش فروش نقدي تيبا دوگانه با تخفيف با سود مشاركت 23% و سود انصراف 23% ، مبلغ تخفيف :325000 تومان ، زمان تحويل : بهمن 94 ، انتخاب رنگ و آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل بهمن94

تیبا دوگانه سوز

 

قیمت(ریال)

شرایط فروش

نام خودرو

80,000,000

پيش فروش نقدي تيبا دوگانه با تخفيف به مناسبت عيد سعيد فطر با سود مشاركت 23% و سود انصراف 23% ، مبلغ تخفيف :280000 تومان ، زمان تحويل : دي 94 ، انتخاب رنگ و آپشن و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل دي94

تیبا دوگانه سوز
دفعات مطالعه 10059 مورد