نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(0 راي)

به گزارش سایپا نیوز، دکتر مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در چهارمین همایش سراسری نمایندگیهای مجاز گروه  سایپا که با حضور مدیران ارشد گروه و نمایندگان شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش سایپا برگزار شد، اظهارکرد: در سال گذشته متعهد شدیم که با همکاری و همدلی، بحران صنعت خودروسازی را به فرصت تبدیل کنیم و با برنامهریزیهای صورتگرفته توانستیم سایپا را از بحران خارج کرده و در مسیر توسعه قرار دهیم.

وی افزود: سال گذشته، برای تامین مالی گروه، طرح اتوخدمت به اجرا درآمد و موجب گسترش فضای خدمت و همیاری در سایپا شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بابیان این مطلب که برخورداری از یک طرح مهندسی شده میتواند سازمانها را به موفقیت رهنمون کند، تصریحکرد: با ارائه طرحهای هدفمند توانستیم ذی نفعان سایپا را منتفع کنیم.

وی خاطرنشانکرد: در سال گذشته سایپا در حوزههای مالی، تولید، فروش محصول و شبکه نمایندگیها مشکلات و موانع متعددی را پیشرو داشت که با همدلی و همراهی، در زمان کوتاهی حل و فصل شد.

دکتر جمالی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: این مسائل و مشکلات برای سایپا همچون فرصت بودند و با هدفگذاری صحیح، زمینه ارتقا فعالیتها را در سازمان فراهم ساختند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در ادامه افزود: سایپا با پشت سر گذاشتن مسائل و مشکلات خود، به یک سازمان توانمند تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش حق نمایندگیها در سال گذشته گفت: علیرغم وجود مشکلات مالی فراوان درسال 94 و وجود هزینههای سربار، حق نمایندگیها را افزایش دادیم که به میزان قابل توجهی به هزینههای سایپا افزود.

وی اظهارکرد: این اقدام موجب شد نمایندگیهای سایپا در سختترین شرایط اقتصادی، برای گسترش فعالیتهای فروش در کشور بیش از گذشته فعالیت کنند بهگونهای که در چندماه بعد سهم بازار سایپا افزایش پیدا کرد.

دکتر جمالی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این مطلب که گسترش کسبوکار در سطح گروه سایپا از جمله مهمترین اهداف ما محسوب میشود گفت: گروه خودروسازی سایپا فرصت بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب میشود که با بهرهگیری از توان کارشناسان و متخصصان، میتوان از آن بهره جست.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپادر ادامه سایپا را یک بنگاه اقتصادی مقاوم در برابر مشکلات دانست و تصریحکرد: فرصت افزایش 50 درصدی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته محقق شده و در سال آینده نیز 20درصد افزایش تولید را هدفگذاری کردهایم.

وی همچنین گفت: با شناسایی فرصتهای اقتصادی میتوانیم سازمان را به سوددهی مناسب رسانده و از موقعیتها برای توسعه بهرهمند شویم.

دکتر جمالی با اشاره به فرصت افزایش تولید، تنوع محصول و افزایش همکاریهای بینالمللی در گروه خودروسازی سایپا افزود: این فرصتها در اختیار شبکه نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش گروه سایپا قرار دارد که میتوان از آن بهعنوان زمینه رشد و توسعه استفاده کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تمجید از عملکرد نمایندگیها در دوران مشکلات و تحریمهای صنعت خودروسازی کشور خاطرنشانکرد: افزایش درآمد 137درصدی نمایندگیها کافی نیست و این کسب و کار باید به حدی گسترش یابد که هر نمایندگی سایپا در استانها و مناطق متبوع خود، شناخته شده و مطرح باشند و به عنوان یک افتخار برای مجموعه محسوب شوند.

وی همچنین تاکید کرد: مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا همواره به دنبال ارتقا همکاری با شبکه نمایندگیها و بهبود فضای کسب وکار است.

دکتر جمالی در ادامه تاکیدکرد: معتقدیم زنجیره تامین، تولید و خدمات پس از فروش همزمان باهم باید فعالیت کنند و اگر نقصانی در یکی از آنها وجود داشته باشد، موجب سرایت آن به سایر بخشها خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به تولید محصول درسایپا گفت: باید محصولاتی را تولید کنیم که تولیدکننده، فروشنده، تامینکننده و شبکه نمایندگیها از آن رضایت داشته باشند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به همکاری گروه سایپا و قطعهسازان تصریحکرد: قطعهسازان برای کاهش هزینهها با گروه سایپا همکاریهای گستردهای داشتهاند و در افزایش تولید و مدیریت هزینهها، شاهد همکاریهای گسترده همه بخشها با یکدیگر هستیم.

دکتر جمالی ماندگاری مشتریان را یکی از اولویت های مهم شبکه نمایندگیها دانست و گفت: نمایندگیها با اتخاذ سیاست های رفتاری صحیح و درخواست از کارکنان زیرمجموعه خود برای جذب مشتری تلاش کنند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد:سایپا با برخورداری از مشتریان ماندگار میتواند در تمامی حوزهها و بخشها موفق باشد.

دکتر جمالی در خاتمه از آمادگی کامل مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا برای حل دغدغه ها و نواقص شبکه نمایندگیها خبر داد و گفت: دغدغه سودآوری نمایندگیها موجب شده برای رفع مشکلات آنان تلاش کنیم.

گفتنی است در پایان از نمایندگان برتر گروه سایپا  تقدیر انجام شد.

دفعات مطالعه 2503 مورد