نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(0 راي)

مدل خودرو

مشخصات

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار آزاد (تومان)

تیبا

SX سفید

۲۴,۸۵۶,۰۰۰

۲۴,۹۰۰,۰۰۰

تیبا

SX تنوع رنگی

۲۵,۱۰۰,۰۰۰

تیبا

SX دوگانه سوز سفید

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

تیبا

SX دوگانه تنوع رنگ

۲۵,۸۶۰,۰۰۰

۲۶,۹۰۰,۰۰۰

تیبا

EX

تیبا ۲

هاچ بک SX سفید

تیبا ۲

هاچ بک SX تنوع رنگ

تیبا ۲

هاچ بک EX سفید

۲۷,۳۴۶,۰۰۰

۲۷,۱۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک EX تنوع رنگ

۲۷,۶۰۶,۰۰۰

۲۷,۳۰۰,۰۰۰

ساینا

SX

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

ساینا

EX

۲۷,۷۷۶,۰۰۰

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا آریو

۱۵۰۰دنده ای

۴۶,۵۱۶,۰۰۰

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا آریو

۱۶۰۰اتوماتیک

۵۴,۶۳۶,۰۰۰

۵۲,۵۰۰,۰۰۰

زوتی Z300

۷۶,۶۵۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا V5

شاسی بلند برلیانس

۹۹,۹۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

چانگان ایدو

سدان EADO

ناموجود

چانگان CS35

شاسی بلند

۶۴,۰۲۶,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

کیا سراتو

مونتاژ ۱۶۰۰ دنده ای

۷۵,۸۲۶,۰۰۰

۷۵,۴۰۰,۰۰۰

کیا سراتو

مونتاژ ۲۰۰۰ اتوماتیک

۹۰,۹۶۶,۰۰۰

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

کیا ریو

توقف تولید

سیتروئن

نیو C5

توقف عرضه

سیتروئن

زانتیا

توقف تولید

وانت زامیاد

دوگانه سوز

۳۵,۹۴۶,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

Z24

۳۲,۴۶۱,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

دیزلی

۳۸,۰۶۶,۰۰۰

۳۷,۶۰۰,۰۰۰

وانت شوکا

بنزینی

وانت پادرا

انژکتوری PE6

۴۲,۷۲۶,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت روز سایر خودروهای سایپا

مدل خودرو

مشخصات

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار آزاد (تومان)

سایپا پراید

۱۱۱ SE

۲۱,۱۸۶,۰۰۰

۲۱,۲۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE

۲۰,۶۹۶,۰۰۰

۲۰,۷۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE تنوع رنگ

۲۰,۹۵۶,۰۰۰

۲۰,۸۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE پایه گازسوز

۲۱,۸۵۰,۰۰۰

۲۲,۶۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE سفید

۲۰,۵۹۶,۰۰۰

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE تنوع رنگ

۲۱,۲۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE دوگانه

سایپا پراید

۱۴۱ SE سفید

۱۹,۴۹۶,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۴۱ SE تنوع رنگ

سایپا ۱۵۱ وانت

SE

۱۸,۶۹۶,۰۰۰

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

دفعات مطالعه 1022 مورد