نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(2 راي)

موارد ایمنی سایپا

گاهی فراموش میکنیم  کلیدهایمان را در اتومبیل تان با درهای قفل شده جا گذاشته باشیم و کلیدهای زاپاس در خانه باشد

 با تلفن همراه شخص ساکن در خانه تان با استفاده از تلفن همراه خودتان تماس بگیرید.


تلفن همراه تان را در حدود یک فوت (48/30سانتیمتر) نزدیک درب اتومبیل تان نگه داشته

 از شخص مستقر در خانه بخواهید همزمان با اینکه کنترل از راه دور یا ریموت باز کردن درب اتومبیل شما را نزدیک تلفن همراهش نگاه داشته، دکمه ی Unlock (باز کردن قفل درب اتومبیلتان) را فشار دهد.

سپس قفل درب های اتومبیل شما باز خواهد شد.

 

دفعات مطالعه 885 مورد