مدل خودرو

مشخصات

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار آزاد (تومان)

تیبا

SX سفید

۲۴,۸۵۶,۰۰۰

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

تیبا

SX تنوع رنگی

۲۴,۹۰۰,۰۰۰

تیبا

SX دوگانه سوز سفید

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

تیبا

SX دوگانه تنوع رنگ

۲۵,۸۶۰,۰۰۰

۲۶,۹۰۰,۰۰۰

تیبا

EX

تیبا ۲

هاچ بک SX سفید

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک SX تنوع رنگ

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک EX سفید

۲۷,۳۴۶,۰۰۰

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک EX تنوع رنگ

۲۷,۶۰۶,۰۰۰

۲۷,۷۰۰,۰۰۰

ساینا

SX

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

۲۷,۱۰۰,۰۰۰

ساینا

EX

۲۷,۷۷۶,۰۰۰

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

سایپا آریو

۱۵۰۰دنده ای

۴۶,۵۱۶,۰۰۰

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا آریو

۱۶۰۰اتوماتیک

۵۴,۶۳۶,۰۰۰

۵۲,۵۰۰,۰۰۰

زوتی Z300

۷۶,۶۵۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا V5

شاسی بلند برلیانس

۹۹,۹۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

چانگان ایدو

سدان EADO

ناموجود

چانگان CS35

شاسی بلند

۶۴,۰۲۶,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

کیا سراتو

مونتاژ ۱۶۰۰ دنده ای

۷۵,۸۲۶,۰۰۰

۷۵,۴۰۰,۰۰۰

کیا سراتو

مونتاژ ۲۰۰۰ اتوماتیک

۹۰,۹۶۶,۰۰۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

دوگانه سوز

۳۴,۴۲۰,۰۰۰

۳۴,۳۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

Z24

۳۱,۶۹۸,۰۰۰

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

دیزلی

۳۶,۹۵۰,۰۰۰

۳۶,۶۰۰,۰۰۰

وانت شوکا

بنزینی

وانت پادرا

انژکتوری PE6

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۱۱ SE

۲۱,۱۸۶,۰۰۰

۲۱,۳۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE

۲۰,۶۹۶,۰۰۰

۲۰,۹۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE تنوع رنگ

۲۰,۹۵۶,۰۰۰

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE پایه گازسوز

۲۱,۸۵۰,۰۰۰

۲۲,۹۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE سفید

۲۰,۵۹۶,۰۰۰

۲۱,۱۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE تنوع رنگ

۲۱,۳۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE دوگانه

سایپا پراید

۱۴۱ SE سفید

۱۹,۴۹۶,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۴۱ SE تنوع رنگ

۱۹,۸۸۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۵۱ وانت

SE

۱۸,۶۹۶,۰۰۰

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۵۱ وانت

EX

 
منتشرشده در قیمت خودرو

تیبا

EX

تیبا ۲

هاچ بک SX سفید

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک SX تنوع رنگ

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک EX سفید

۲۷,۳۴۶,۰۰۰

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک EX تنوع رنگ

۲۷,۶۰۶,۰۰۰

۲۷,۷۰۰,۰۰۰

ساینا

SX

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

۲۷,۱۰۰,۰۰۰

ساینا

EX

۲۷,۷۷۶,۰۰۰

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

سایپا آریو

۱۵۰۰دنده ای

۴۶,۵۱۶,۰۰۰

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا آریو

۱۶۰۰اتوماتیک

۵۴,۶۳۶,۰۰۰

۵۲,۵۰۰,۰۰۰

زوتی Z300

۷۶,۶۵۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا V5

شاسی بلند برلیانس

۹۹,۹۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

چانگان ایدو

سدان EADO

ناموجود

چانگان CS35

شاسی بلند

۶۴,۰۲۶,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

کیا سراتو

مونتاژ ۱۶۰۰ دنده ای

۷۵,۸۲۶,۰۰۰

۷۵,۴۰۰,۰۰۰

کیا سراتو

مونتاژ ۲۰۰۰ اتوماتیک

۹۰,۹۶۶,۰۰۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

دوگانه سوز

۳۴,۴۲۰,۰۰۰

۳۴,۳۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

Z24

۳۱,۶۹۸,۰۰۰

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

دیزلی

۳۶,۹۵۰,۰۰۰

۳۶,۶۰۰,۰۰۰

وانت شوکا

بنزینی

وانت پادرا

انژکتوری PE6

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۱۱ SE

۲۱,۱۸۶,۰۰۰

۲۱,۳۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE

۲۰,۶۹۶,۰۰۰

۲۰,۹۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE تنوع رنگ

۲۰,۹۵۶,۰۰۰

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE پایه گازسوز

۲۱,۸۵۰,۰۰۰

۲۲,۹۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE سفید

۲۰,۵۹۶,۰۰۰

۲۱,۱۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE تنوع رنگ

۲۱,۳۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE دوگانه

سایپا پراید

۱۴۱ SE سفید

۱۹,۴۹۶,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۴۱ SE تنوع رنگ

۱۹,۸۸۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۵۱ وانت

SE

۱۸,۶۹۶,۰۰۰

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

منتشرشده در قیمت خودرو
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 12:09

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

مدل خودرو

قیمت نمایندگی - تومان

قیمت بازار - تومان

آخرین تغییر قیمت

توضیحات

سایپا 151 TL

18400000

18696000

۰۳ بهمن ۱۳۹۵

 

سایپا 132 SE

21200000

20856000

۰۳ بهمن ۱۳۹۵

 

سایپا 131 SE

21200000

20956000

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

 

سایپا 111 SE

21400000

21186000

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

 

سایپا 131 SE پایه گازسوز

22600000

22200000

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

 

تیبا SX

25500000

25116000

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

 

تیبا دو گانه سوز

27000000

25860000

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

 

سایپا تیبا 2

28200000

27606000

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

 

ساینا

28100000

28036000

۱۹ دى ۱۳۹۵

 

وانت نیسان بنزینی

33000000

32461000

۰۳ بهمن ۱۳۹۵

دارای تاخوگراف و ترمز ABS

وانت نیسان دوگانه سوز

35000000

35946000

۰۳ بهمن ۱۳۹۵

دارای تاخوگراف و ترمز ABS

وانت نیسان دیزلی

37600000

38066000

۱۱ دى ۱۳۹۵

دارای کولر و ترمز ABS

آریو 1500

44000000

46516000

۰۲ دى ۱۳۹۵

آریو 1500(دنده دستی)

آریو 1600

52500000

54636000

۰۲ دى ۱۳۹۵

 

پیکاپ ریچ

68000000

68671000

۰۲ دى ۱۳۹۵

 

سایپا S300 مدل 1394

55000000

76650000

۰۲ دى ۱۳۹۵

 

 

منتشرشده در قیمت خودرو
یکشنبه, 15 اسفند 1395 13:55

جاگذاشتن کلید در ماشین

موارد ایمنی سایپا

گاهی فراموش میکنیم  کلیدهایمان را در اتومبیل تان با درهای قفل شده جا گذاشته باشیم و کلیدهای زاپاس در خانه باشد

 با تلفن همراه شخص ساکن در خانه تان با استفاده از تلفن همراه خودتان تماس بگیرید.


تلفن همراه تان را در حدود یک فوت (48/30سانتیمتر) نزدیک درب اتومبیل تان نگه داشته

 از شخص مستقر در خانه بخواهید همزمان با اینکه کنترل از راه دور یا ریموت باز کردن درب اتومبیل شما را نزدیک تلفن همراهش نگاه داشته، دکمه ی Unlock (باز کردن قفل درب اتومبیلتان) را فشار دهد.

سپس قفل درب های اتومبیل شما باز خواهد شد.

 

منتشرشده در قیمت خودرو

مدل خودرو

مشخصات

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار آزاد (تومان)

تیبا

SX سفید

۲۴,۸۵۶,۰۰۰

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

تیبا

SX تنوع رنگی

۲۴,۹۰۰,۰۰۰

تیبا

SX دوگانه سوز سفید

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

تیبا

SX دوگانه تنوع رنگ

۲۵,۸۶۰,۰۰۰

۲۶,۹۰۰,۰۰۰

تیبا

EX

تیبا ۲

هاچ بک SX سفید

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک SX تنوع رنگ

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک EX سفید

۲۷,۳۴۶,۰۰۰

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

تیبا ۲

هاچ بک EX تنوع رنگ

۲۷,۶۰۶,۰۰۰

۲۷,۷۰۰,۰۰۰

ساینا

SX

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

۲۷,۱۰۰,۰۰۰

ساینا

EX

۲۷,۷۷۶,۰۰۰

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

سایپا آریو

۱۵۰۰دنده ای

۴۶,۵۱۶,۰۰۰

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا آریو

۱۶۰۰اتوماتیک

۵۴,۶۳۶,۰۰۰

۵۲,۵۰۰,۰۰۰

زوتی Z300

۷۶,۶۵۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا V5

شاسی بلند برلیانس

۹۹,۹۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

چانگان ایدو

سدان EADO

ناموجود

چانگان CS35

شاسی بلند

۶۴,۰۲۶,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

کیا سراتو

مونتاژ ۱۶۰۰ دنده ای

۷۵,۸۲۶,۰۰۰

۷۵,۴۰۰,۰۰۰

کیا سراتو

مونتاژ ۲۰۰۰ اتوماتیک

۹۰,۹۶۶,۰۰۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

دوگانه سوز

۳۴,۴۲۰,۰۰۰

۳۴,۳۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

Z24

۳۱,۶۹۸,۰۰۰

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

دیزلی

۳۶,۹۵۰,۰۰۰

۳۶,۶۰۰,۰۰۰

وانت شوکا

بنزینی

وانت پادرا

انژکتوری PE6

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۱۱ SE

۲۱,۱۸۶,۰۰۰

۲۱,۳۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE

۲۰,۶۹۶,۰۰۰

۲۰,۹۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE تنوع رنگ

۲۰,۹۵۶,۰۰۰

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۱ SE پایه گازسوز

۲۱,۸۵۰,۰۰۰

۲۲,۹۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE سفید

۲۰,۵۹۶,۰۰۰

۲۱,۱۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE تنوع رنگ

۲۱,۳۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۳۲ SE دوگانه

سایپا پراید

۱۴۱ SE سفید

۱۹,۴۹۶,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا پراید

۱۴۱ SE تنوع رنگ

۱۹,۸۸۰,۰۰۰

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۵۱ وانت

SE

۱۸,۶۹۶,۰۰۰

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

سایپا ۱۵۱ وانت

EX

منتشرشده در قیمت خودرو

پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316

39,300,000

36,925,000

   
         

پژو پارس LX . کد 28512

41,500,000

37,468,200

   
         

پژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس

41,700,000

37,468,200

   
         

پژو پارس ELX . کد 21002

42,700,000

39,093,000

   
         

پژو پارس اتوماتیک . ELX

51,000,000

45,330,000

   
         

پژو 207 جدید

45,000,000

41,920,000

   
         

پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028

33,300,000

32,673,000

   
         

پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815

37,400,000

36,848,000

   
         

پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430

38,100,000

37,388,000

   
         

پژو 508

---

به زودی

   
         

رانا LX

34,400,000

33,389,000

   
         
 

دانگ فنگ S30 اتوماتیک

48,500,000

---

   
           

دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک

50,600,000

45,300,000

   
         

رنو تندر پیکاپ

36,400,000

35,465,000

   
         

رنو تندر E2

39,900,000

37,441,000

   
         

رنو تندر اتوماتیک E2

48,500,000

47,352,000

   
         

رنو کپچر 2016

112,000,000

توقف فروش

   
         

رنو کپچر 2017

116,500,000

109,900,000

   
         

سوزوکی ویتارا دنده‌ای کلاس 9

---

129,166,000

   
         

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9

143,000,000

135,388,000

   
         

سوزوکی ویتارا اتومات - آپشن جدید

---

146,900,000

   
         

هایما اس 7 ( S7 ) . فول دنده‌ای

74,500,000

72,055,000

   
         

هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک

83,000,000

79,055,000

   
         

وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون

106,000,000

توقف فروش

   
         

وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون

98,000,000

88,500,000

   
         
 

مینی‌بوس آرین

116,000,000

119,600,000

   
           
منتشرشده در قیمت خودرو

قیمت خودر در روز چهارشنبه 11 اسفند ماه 1395

مدل خودرو    قیمت نمایندگی - تومان    قیمت بازار - تومان  
سایپا 151 TL    18400000    18696000    ۰۳
سایپا 132 SE    21200000    20856000    ۰۳ 
سایپا 131 SE    21200000    20956000    ۲۳   
سایپا 111 SE    21400000    21186000    ۲۳ 
سایپا 131 SE پایه گازسوز    22600000    22200000       
تیبا SX    25500000    25116000    ۲۳ ۵    
تیبا دو گانه سوز    27000000    25860000       
سایپا تیبا 2    28200000    27606000       
ساینا    28100000    28036000      
وانت نیسان بنزینی    33000000    32461000  
وانت نیسان دوگانه سوز    35000000    35946000     دارای تاخوگراف و ترمز ABS
وانت نیسان دیزلی    37600000    38066000     دارای کولر و ترمز ABS
آریو 1500    44000000    46516000      آریو 1500(دنده دستی)
آریو 1600    52500000    54636000      
پیکاپ ریچ    68000000    68671000      
سایپا S300 مدل 1394    55000000    76650000  

منتشرشده در قیمت خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

 

قیمت کارخانه ( توما)

سایپا 111 SE ( سفید )

21,400,000

 

20,926,000

سایپا 111 SE ( تنوع رنگ )

21,500,000

 

21,186,000

سایپا SE 131 ( سفید )

21,100,000

 

20,696,000

سایپا SE 131 ( تنوع رنگ )

21,200,000

 

20,956,000

سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید )

22,600,000

 

21,850,000

سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ )

22,600,000

 

22,200,000

سایپا 132 SE ( سفید )

21,100,000

 

20,596,000

سایپا 132 SE ( تنوع رنگ )

21,200,000

 

20,856,000

سایپا 151 SE

18,400,000

 

18,696,000

تیبا SX ( رنگ سفید )

25,300,000

 

24,856,000

تیبا SX ( تنوع رنگ )

25,500,000

 

25,116,000

تیبا SX . دوگانه سوز ( سفید )

27,000,000

 

25,600,000

تیبا SX . دوگانه سوز ( تنوع رنگ )

27,000,000

 

25,860,000

تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید )

ناموجود

 

توقف فروش

تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ )

ناموجود

 

توقف فروش

تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید )

28,000,000

 

27,346,000

تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ )

28,200,000

 

27,606,000

ساینا SX

ناموجود

 

26,850,000

ساینا EX (سفید)

28,000,000

 

27,776,000

ساینا EX (تنوع رنگ)

28,100,000

 

28,036,000

منتشرشده در قیمت خودرو

صبح امروز در غرفه ایران خودرو در نمایشگاه خودرو اصفهان از فیس لیفت تندر 90 رونمایی شد ولی می‌دانید تندر 90 جدید چه تفاوتی با مدل‌ سابقش دارد؟

آقای پیمان کارگر، مدیرعامل رنوپارس، خبر آمدن فیس لیفت تندر  90 ایران خودرو را تا پایان سال جاری تائید کرد. به موازات تولید این رنو در ایران خودرو، قرار است رنو ساندرو استپ وی نیز در پارس خودرو تولید شود.

تندر 90 پلاس و ویژگی‌های جدیدش

آقای کارگرهمچنین تاکید کرد که عرضه سه محصول دیگر شامل رنو داستر جدید، رنو سیمبل جدید و رنو کوئید نیز از اولویت های مهم رنو در بازار ایران است. در صورت قطعی شدن این سه خودرو می توان انتظار صادرات دو محصول رنو سیمبل جدید و رنو کوئید را هم داشت. مدیرعامل رنوپارس، که مهمان جمع قطعه سازان داخلی بود، با اشاره به روند سریع افزایش تولید محصولات موجود در سایت هایایران خودرو و پارس خودرو گفت:

در صورت ورود قطعه سازان ایرانی به زنجیره تامین جهانی رنو – نیسان، تعهد به تحویل به موقع قطعات برای تولید خودرو جزء اولین الزامات قطعه سازان خواهد بود.

رنو لوگان، که در کشور ما با نام تندر 90 مطرح است، یک خودرو خانوادگی و جمع­ و جور است که رنو و زیرمجموعه رومانیایی آن، داچیا، مشترکا تولیدش می‌کنند. درواقع این خودرو با نام‌های مختلفی در سراسر جهان شناخته می‌شود، مانند داچیا لوگان، نیسان آپریو، ماهیندرا وریتو، نیسان NP200 و لادا لارگوس.

رنولوگان از زمان معرفی‌اش در سال ۲۰۰۴، دو نسل مختلف را پشت‌سر گذاشته است و نسل دوم آن، که از سال ۲۰۱۲ ارائه شده، در حال حاضر بر پلت­فرم M0 داچیا و در خطوط تولید کشورهایی همچون رومانی، ترکیه، روسیه و برزیل مستقر است در حالیکه تولید نسل اول آن هنوز هم در کشورهای روسیه، ایران و آفریقای جنوبی ادامه دارد.

منتشرشده در تندر 90