چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:04

فروش اقساطی پژو پارس

نوشته‌شده توسط

پژو پارس


فروش  پژو پارس

 

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 12 ماهه

اقساط 18 ماهه

پژو پارس

18000000 2085000 1570000

 

 

چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:05

فروش اقساطی پژو پارس طرح شمارۀ 1001

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره:1001 

 

پژو پارس


فروش  پژو پارس

تحویل به روز 

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 12 ماهه

اقساط 18 ماهه

پژو پارس

17.750.00 2.056.000 1.548.000