چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:00

طرح فروش اقساطی رانا

نوشته‌شده توسط
فروش اقساطی رانا
 
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 رانا
  17500000 پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه : 2027000 ، اقساط 18 ماهه : 1526000
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:00

فروش اقساطی رانا طرح شمارۀ 1001F

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره:1001 


فروش رانا  

تحویل به روز 

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 12 ماهه

اقساط 18 ماهه

رانا

15.750.000 1.824.000 1.373.000