پنج شنبه, 13 آذر 1393 20:08

لامپ کم مصرف وطریقه کارکرد آن

نوشته‌شده توسط

 

لامپ کم مصرف (لامپ فلورسنت فشرده) از 2 بخش اصلی تشکیل شده اند. بخش اول تیوب لامپ می باشد که از گاز آرگون با فشار پایین پر شده است و بخش دیگر، بالاست الکترونیکی لامپ می باشد. گاز درون تیوب، در هنگام عبور جریان الکتریسیته ورودی به تیوب (تولید شده در

پنج شنبه, 13 آذر 1393 20:03

لامپ کم مصرف ودانستنی آن

نوشته‌شده توسط

 
به طور کلی برای جایگزینی لامپ کم مصرف رشته ای با یک وات مشخص، بایستی لامپ کم مصرف با 20% وات لامپ رشته ای مذکور را انتخاب کرد. به طور مثال برای جایگزینی یک لامپ 60 وات رشته ای، بایستی لامپ 12 وات کم مصرف استاندارد را انتخاب کرد. لازم به ذکر است که لامپ کم مصرف استاندارد با وات بالاتر، نور بیشتر و در مقابل، لامپ کم مصرف استاندارد با وات پایین تر، صرفه جویی بیشتری دارد.