دوشنبه, 13 بهمن 1393 21:41

فروش اقساطی خودرو پراید

نوشته‌شده توسط

فروش اقساطی خودرو پراید

فروش اقساطی خودرو پراید

چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:01

طرح فروش اقساطی پراید وانت

نوشته‌شده توسط
فروش اقساطی پراید وانت
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید وانت
  8750000 پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه : 1013000 ، اقساط 18 ماهه : 763000
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 09:49

طرح فروش اقساطی پراید 131

نوشته‌شده توسط
فروش اقساطی پراید 111
 
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید 111  9850000 پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه : 1141000 ، اقساط 18 ماهه : 859000
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:09

طرح فروش اقساطی پراید 131 TL.LE

نوشته‌شده توسط
فروش اقساطی پراید 131 TL.LE
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید 131 TL.LE
  9250000 پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه : 1071000 ، اقساط 18 ماهه : 806000
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:09

طرح فروش اقساطی پراید 131 EX.SE

نوشته‌شده توسط
فروش اقساطی پراید 131EX.SE
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید 131 EX.SE
 10200000 پیش پرداخت ، اقساط 12 ماهه : 1181000 ، اقساط 18 ماهه : 889000
صفحه1 از5