شنبه, 26 مرداد 1392 18:07

شرایط فروش فوری پراید

نوشته‌شده توسط

 

فروش فوری پراید

 

 از تاریخ 92/5/20 قابل اجرا می باشد

 

پنج شنبه, 24 مرداد 1392 11:54

پیش فروش پراید در سایپا عظیمی

نوشته‌شده توسط

پیش فروش پراید در سایپا عظیمی

 

چهارشنبه, 23 مرداد 1392 11:37

پیش فروش پراید در سایپا حسینی پور

نوشته‌شده توسط

پیش فروش پراید در سایپا حسینی پور

 

 

 

موعد تحویل

مابقی مبلغ

باز پرداخت

مبلغ وام

سود انصراف

پیش پرداخت

نوع خودرو

شهریور 92

در زمان تحویل خودرو به قیمت روز

طی 4 فقره چک 6 ماهه مبلغ چکها در زمان ارسال دعوتنامه مشخص می گردد

60000000

18%

20%

60000000

الی

90000000

131

132

70000000

 

 

چهارشنبه, 23 مرداد 1392 10:42

پیش فروش پراید در رایان سایپا

نوشته‌شده توسط

پیش فروش پراید در رایان سایپا

 

 

 

 

زمان تحویل

اطلاعیه

بازپرداخت

مبلغ تسهیلات

سود انصراف

سود مشارکت

ودیعه دوم(شهریور 92)

ودیعه اول(زمان ثبت نام)

نوع خودرو ثبت نامی

آبان 92

16200001

24 ماهه

6 میلیون

18%

20%

30000000

50000000

سایپا 131

سایپا 132

خانواده X100

16200002

36 ماهه

16200003

48 ماهه

16200004

24 ماهه

7 میلیون

16200005

36 ماهه

16200006

48 ماهه

 

دوشنبه, 21 مرداد 1392 06:10

فروش اقساطی پراید

نوشته‌شده توسط

 

فروش اقساطی پراید

 

فروش اقساطی پراید , تعداد محدود،تحویل 1ساعته , مبلغ پیش پرداخت 900 / 9 (نه میلیون و نهصد هزار تومان)