یکشنبه, 20 مرداد 1392 12:32

فروش اقساطی پراید در سورنا خودرو آسیا

نوشته‌شده توسط

 

 

فروش اقساطی پراید در سورنا خودرو آسیا

 

 

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 60 ماهه

پراید141

4600000

235000

پراید 131

5100000

235000

پراید111-132

5550000

235000

پراید دوگانه

5750000

235000

 

چهارشنبه, 16 مرداد 1392 12:08

فروش اقساطی پراید در سهند خودرو

نوشته‌شده توسط

 

فروش اقساطی پراید در سهند خودرو

 

 

پیش پرداخت

نام خودرو

پیش پرداخت

نام خودرو

7700

پراید 131 LE

7200

پراید 131 ،sl و sx

8600

پراید 131 SX

8200

پراید 131 LE

 

فروش فوری پراید در پارس خلیج خودرو

 

 

اقساط 36 ماهه

اقساط 24 ماهه

هنگام تحویل

ثبت نام

نام خودرو

270000

381000

3000000

6000000

پراید 111

236000

334000

3000000

6000000

پراید 131

 

 

 

 

یکشنبه, 13 مرداد 1392 10:56

پیش فروش نقدی پراید

نوشته‌شده توسط

پیش فروش نقدی پراید

 

قیمت خودرو پراید

پیش پرداخت (ریال)

شرایط فروش

نام خودرو

60,000,000

پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92

 

سایپا 131

70,000,000

پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92

 

سایپا 131

80,000,000

یش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92

 

سایپا 131

90,000,000

پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92

 

سایپا 131

100,000,000

پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 پیش فروش نقدی با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل شهریور92

 

سایپا 131

60,000,000

پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92

 

سایپا 131

80,000,000

پیش فروش نقدی انواع خانواده X100 با سود مشارکت 25% - سود انصراف 22% . مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد* تحویل مهر92

 

سایپا 131

40,000,000

پیش فروش نقدی دو ودیعه ای انواع خانواده X100 ، ودیعه دوم شهریور92 به مبلغ 30000000 ریال ، سود مشارکت 25 % و سود انصراف 22% مابقی مبلغ و قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد-تیپ خودرو زمان تحویل مشخص می گردد -* تحویل آبان92

 

سایپا 131

صفحه5 از5