نوشته‌شده توسط 
امتياز اين آيتم
(27 راي)

 

 

شرایط کلیه ی خودروها ی موجود برای فروش در ایران سایپا

 

 

1


50 درصد از قیمت خودرو به صورت نقدی و مابقی آن به صورت اقساط 18 ماهه توسط خریدار پرداخت می شود .

 

2

 

سود محاسبه شده ماهیانه 3 درصد می باشد .

 

3

 

قیمت خودرو بر اساس قیمت روز بازار محاسبه می گردد .

 

4

 

کلیه ی اقساط بدون محاسبه مالیات ارزش افزوده می باشد .

 

5

 

خودرو به صورت یک روزه تحویل داده می شود .

 

6

 

برگ سبز ، کارت ماشین و کارت سوخت به نام مشتری می باشد .

 

 7

 

سه دانگ از خودرو به نام مشتری و 3 دانگ آن تا پایان اقساط در رهن شرکت می باشد .

 

 8

 

بابت باز پرداخت اقساط هر دو ماه یکبار یک فقره چک از مشتری گرفته می شود .

 

9

 

در صورت نداشتن سفته می توان از سفته به عنوان ضمانت استفاده کرد .

 

 

10

 

کلیه ی اسناد خودرو بعد از در رهن گذاشتن تا پایان اقساط توسط دفتر خانه اسناد رسمی به طور امانت نگهداری می شود و بابت وصول هر چک یک برگ قوه قضاییه صادر و به مشتری تحویل می گردد .

 

11

 

توجه : به تعداد کلیه ی چکها برگ قوه قضاییه صادر و در پایان اقساط با اخذ کلیه ی برگ ها از مشتری سند به طور شش دانگ به نام شخص ثبت می شود .

 

12

  

مبلغ 4000000 تومان به عنوان کارمزد اخذ می گردد . 

 دفعات مطالعه 52091 مورد