سه شنبه, 09 ارديبهشت 1393 07:04

طرح فروش اقساطی تیبا SX

نوشته‌شده توسط

طرح فروش تیبا SX

فروش اقساطی تیبا

نوع خودرو

پیش پرداخت اقساط 12 ماهه اقساط 180ماهه

 تیبا SX

12000000

1390000 1046000

 

چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:20

طرح فروش اقساطی تیبا شماره204

نوشته‌شده توسط
فروش اقساطی
طرح فروش204
 
تحویل 20 روزه
 

 نوع خودرو  شرایط  اقساطی
 پراید   16000000 پیش پرداخت، 4 فقره چک 2330000 ،سند 93
چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:07

فروش اقساطی تیبا طرح شمارۀ 1001

نوشته‌شده توسط

طرح فروش شماره:1001 

فروش تیبا 

تحویل به روز 

نوع خودرو

پیش پرداخت

اقساط 12 ماهه

اقساط 18 ماهه

تیبا SX,LX

11.750.000

1.361.000

1.024.000

 

 

 


چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:07

فروش اقساطی تیبا طرح شماره 201

نوشته‌شده توسط

   طرح فروش شماره201

 فروش اقساطی تیبا

تحویل فوری 50درصد پیش پرداخت- اقساطی یک سوم پیش پرداخت پرداخت اقساط به 6 الی 12 ماه

 

نوع خودرو

 تیبا

 

 

 

چهارشنبه, 01 بهمن 1393 10:07

فروش اقساطی تیبا طرح فروش شماره1001

نوشته‌شده توسط

 طر فروش شماره 1001

 فروش اقساطی تیبا

نوع خودرو

ثبت نام هنگام تحویل
اقساط 24 ماهه
اقساط 36 ماهه
 تیبا SX

8000000

6000000

430000

304000

 

 

صفحه1 از4